ACTIVITATS DE LA XARXA

VI · Trobada espais de creació a CACiS – El Forn de la Calç · Calders (Moianès) · De 10 a 17h

img

22 de novembre de 2019


CULTURA, SOSTENIBILITAT i TREBALL EN XARXA


Trobada espais de creació a CACiS – El Forn de la Calç · Calders (Moianès) · De 10 a 17h


La Trobada d'espais de creació de Catalunya a CACiS – El Forn de la Calç vol aprofundir en com teixim complicitats entre diversos agents del territori, i com donem valor a la tasca que realitzem en el nostre entorn. Alhora es vol abordar la importància de la connexió entre els espais artístics que habiten el nostre entorn, així com construir projectes de creació sostenibles i coherents, adaptats als diferents entorns i amb propostes d’innovació interdisciplinar (creació, agricultura, ecologia i pensament).

Aquesta trobada s’ubica en el territori conegut com a Catalunya Central i en concret vol servir per teixir complicitats d’un territori administratiu nou, i en concret posant el punt de la mira en la relació entre les comarques del Bages, Moianès, Bergadà, Solsonès, Anoia i Lluçanès. Aquest encontre vol visualitzar la situació del teixit cultural en aquestes comarques, conèixer el seu funcionament, els punts en comú i les diferències que presenten aquests territoris.En aquesta ocasió la trobada s’ha dividit en dues parts. Primerament l’artista i gestora cultural Ada Vilaró ens presentarà de forma poètica la seva relació com a gestora i mediadora cultura a la comarca del Lluçanès. Seguidament aprofundirem en tres taules de debat diferents, sobre el paper de la cultura en l’economia del territori, la integració social i el treball en xarxa en zones on la demografia és dispersa.

La trobada és totalment gratuïta, inclouen-t’hi el dinar. Teniu temps per inscriure-us AQUÍ a la trobada fins el dimecres 20 de novembre. 

INSCRIPCIÓ
____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

HORARIS

10.00h Benvinguda
10.30h Presentació entre els assistents
11.00h Ponència a càrrec d’Ada Vilaró
12.30h Pausa per esmorzar
13.00h Taules de treball
14.30h Dinar
16.00h Posada en comú
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sembrant Marges a càrrec d'Ada Vilaró

La gran tendència cada vegada és fer camps més grans, és fer desaparèixer els marges, i fer superfícies més grans on es puguin fer grans cultius, per passar amb grans màquines i produir cada vegada més. 
Abans, fa uns anys, els camps eren més petits, i hi havia una cultura de mantenir els marges nets, perquè els marges eren parets que cuidaven i protegien els camps.
Una cultura que treballa el territori és una cultura que treballa els marges, que els protegeix, que prima la qualitat a més de la quantitat. El territori, els pobles, els marges, poden ser aquests llocs on relacionar-se i fer feina a poc a poc, i generar  espais de creació, de vincles i donar valor a  sembrar un art que pugui ser i ens faci ser.
 

Ada Vilaró és directora, performer i una singular artista multidisciplinària. Desprès d’uns anys treballant a l’epai públic, sovint generant esdeveniments escènics per donar veu a col·lectius silenciats, amb 360 grams torna a l’espai interior escènic. Destaquem obres com Pas per la Pau (Fira Mediterrània, 2018), UrGentestimar (inauguració Fira Tàrrega, 2017) o Públic Present 24 hores (2015). Obres de llarga durada que conviden a la participació del públic. Ada Vilaró va crear i dirigeix el Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou i el Festival Itineràncies. El 2015 va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona pel projecte del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou i el 2014 els premis FAD Sebastià Gasch de les arts parateatrals.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Taules de treball mediades per Ignasi Cebrian, Marta Ricart i Jet Serra


La segona part de la jornada es dividirà en tres taules independents que volen aprofundir en el paper de la cultura en l'economia territorial, la integració social i la dispersió de la població i el treball en xarxa. Alhora d'inscriure's els assitents podran decidir la taula que volen participar. Les discusions de cada taula es posaran en comú en la darrera part de la jornada. Les taules i temes són les següents: 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Com s'integra la cultura a una economia territorial?
Des de l’administració pública s’utilitzen els esdeveniments culturals per tal de generar activitat econòmica en el territori a través de fires, festivals o aplecs de diversa índole. Aquests esdeveniments - ja siguin impulsats des d’associacions sense ànim de lucre, entitats privades o des del mateix ens públic - ajuden a crear una identitat al municipi al mateix temps que atrauen públic capaç d’incentivar l’economia territorial. 
Però més enllà d’aquest model d’esdeveniments concrets, existeixen altres formes d’integració de la cultura a l’economia territorial? Com generen moviment econòmic els teatres, museus, sales de concerts, espais d’art i espais de creació, que es mouen amb una calendarització d’esdeveniments setmanal i no anual?
Quina relació s’estableix entre el món rural i la cultura? Com aportem capital simbòlic i reflexió des d’una posició d’agent cultural?

Taula mediada per Ignasi Cebrian biòleg i membre de l’Associació  Meandre (Bages)
Meandre associació per a la preservació del patrimoni natural del Manresa i el Pla de Bages, som una entitat  sense ànim de lucre legalment constituïda a Manresa l’any 2006.
https://meandremanresa.com/

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Com pot la cultura ajudar a la integració social i territorial?
La cultura, com a eina de pensament crític pot ser un element rellevant en la cohesió social del territori. Al mateix temps però no és una eina d’ús fàcil, sinó que cal tenir en compte múltiples factors per tal de que els resultats de projectes que treballen entre la cultura i l’acció social siguin els esperats. 
Quin factors ens trobem en el nostre territori? Com afrontem la diferència cultural de la població? Treballem des de la diferència realment? Com aconseguir una accessibilitat – tant física com social – dels nostres espais? Quina relació tenim amb el nostre veïnatge? Què aportem a la nostra comunitat?

Jet Serra, artista i impulsor de projectes culturals transformadors a Cultura del Bé Comú i activista al Centre Històric de Manresa


Cultura del Bé Comú. Consultora de disseny estratègic de projectes que generin transformació i
apoderament a través de la cultura i les arts.
«L'art, la cultura i l'acció social són batalles d'una mateixa guerra o, si ho volem, accions d'un mateix
projecte» Jet Serra

https://www.culturadelbecomu.cat/
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Com crear xarxes de relació a través de la cultura? 

El territori de la Catalunya Central és una denominació nova per definir un seguit de comarques situades al cor de Catalunya però que fa temps que no tenen una vinculació continuada entre sí. Malgrat els antecedents, i potser gràcies a la creació d’una infraestructura com l’Eix Transversal, dia a dia l’interès de treballar en xarxa entre aquests territoris és cada cop major. Dins del sector cultural, aquest fet pot facilitar l’interès de treballar en xarxa. I si la cultura aconsegueix generar un treball en xarxa, pot posteriorment influir per tal de generar una major vinculació entre agents del territori.
Paral·lelament el fet de treballar en xarxa pot ser encara més rellevant per aquells territoris amb característiques demogràfiques concretes– poca població, població dispersada – on es pot generar un intercanvi entre lo proper i lo llunyà, entre lo micro i lo macro. entre les característiques pròpies de cada territori i la relació i col·laboració amb agents externs. 
Finalment, ens volem preguntar com fer real els beneficis propis del treball en xarxa com són: compartir recursos, esforços i generar un ecosistema cultural fort i sostenible.

Marta Ricart  (Solsonès) Artista. Doctora per la Universitat de Barcelona, ha estat professora de secundària i professora a les Universitats de Barcelona, Vic, Autònoma i Manresa. Co-fundadora de la xarxa Artibarri i de Teleduca. Educació i Comunicació, ha realitzat processos de creació amb una gran quantitat de col.lectius i grups d’edat.
http://www.martaricart.cat/

img

Que és Xarxaprod?

Xarxaprod  - Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya- és una associació que aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània.
Creada l’any 2006, l’objectiu principal de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors/es i fomentar la seva relació amb la societat.

logo

Amb el suport de:
logo