ACTIVITATS DE LA XARXA

V Trobada d'Espais de Creació - A La Muga Caula


La Trobada d'espais de creació de Catalunya a La Muga Caula vol aprofundir en com teixim complicitats entre diversos agents del territori, i com donem valor a la tasca que realitzem en el nostre entorn. Alhora es vol abordar la importància de la connexió entre els espais artístics que habiten el nostre entorn, així com construir projectes de creació sostenibles i coherents, adaptats als diferents entorns i amb propostes d’innovació interdisciplinar (creació, agricultura, ecologia i pensament).
 
Aquesta trobada s’ubica dins del marc del festival de performance i poesia La Muga Caula, a Les Escaules, Alt Empordà. Dins d’aquest paisatge ens volem preguntar sobre quins models culturals estem generant des de territoris econòmicament massificats pel turisme, com és el cas. Partint d’una voluntat de generar projectes sostenibles amb el medi, l’economia i el territori, volem aprofitar la trobada per reflexionar entorn els models culturals que s’estan desenvolupant a tota la demarcació de Girona i la Catalunya Nord, i conèixer de primera mà quines són les seves dificultats, inquietuds, necessitats i èxits.
 
Les trobades d’espais de creació de Catalunya, són unes jornades itinerants pensades perquè espais de creació, artistes, gestors culturals i demés agents implicats en les polítiques culturals d’un territori ens puguin ajudar a pensar i repensar nous models d’espais de creació i producció, al mateix temps que generem un mapatge de la situació actual del territori.

Inscripcions AQUÍPrograma:

10.30   Arribada
10.45   Presentació dels assistents
11.00   Ponència i taula amb Laura Puigbert, tècnica de paisatge de l’Observatori del paisatge
13.30   Dinar
15.00   Taula cafè entorn als models culturals de la Demarcació de Girona
16.00   Ponència i taula amb Maia Kanaan, tècnica del PECT - Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial
17.30.  Posada en comú i intervenció de la Mireia Calafell, relatora de les Trobades d’Espais de Creació 2019
18.00   Visita als entorns de les Escaules i inici de la programació del Festival La Muga Caula

Ponència i taula amb Laura Puigbert, tècnica de paisatge de l’Observatori del paisatge

Observatori del paisatge: La ponència tractarà sobre les singularitats del paisatge de les Comarques Gironines a partir de la informació obtinguda en el procés d’elaboració del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. Els catàlegs del paisatge són instruments que identifiquen els diferents paisatges, els valors que els caracteritzen i defineixen els objectius de qualitat paisatgística per tal d’ordenar-los, gestionar-los i protegir-los adequadament.

A càrrec de Laura Puigbert: Laura Puigbert, geògrafa per la Universitat de Girona i Màster en intervenció i gestió del patrimoni i el paisatge per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de fa 14 anys treballa com a tècnica de paisatge a l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Ponència i taula amb Maia Kanaan, tècnica del PECT - Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial

Projecte d’especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn: El PECT de les ICC té com a objectiu afavorir un marc de visibilització, vertebració, cooperació i cohesió que impulsi el sector de les indústries culturals i creatives perquè esdevingui un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica del territori gironí. A través de diverses actuacions i d’una eina TIC es vol impulsar un model innovador per millorar l’organització i la coordinació entre els agents culturals i creatius del territori, facilitar espais i recursos de suport a la creació i exhibició i fomentar la pràctica cultural mitjançant l’arrelament i interès per les produccions artístiques. L’equip del PECT desplegarà les diferents actuacions definides al projecte, en diàleg constant i obert amb el sector cultural i artístic.
 
Aquest projecte està liderat per l’Ajuntament de Girona, i cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25 % per la Diputació de Girona.

Relatoria

Aquest any a totes les Trobades d’espais de creació i producció que realitzarem comptarem amb la Mireia Calafell, exercint el rol de relatora de les trobades. Això ens permetrà sumar una mirada externa al projecte, que veurà el seu resultat en un text compartit de forma pública i que recollirà els temes i les reflexions sorgides de les tres trobades que tindran lloc aquest any.

Mireia Calafell és poeta i productora cultural. Llicenciada en Humanitats i Màster en Literatura Comparada, desenvolupa projectes culturals i educatius des de La Sullivan i investiga sobre polítiques i representacions culturals. És comissària de Barcelona Poesia.
 

La Muga Caula: La trobada de poesia d’acció i performance La Muga Caula neix l’any 2005 d’una fita històrica; el 40 aniversari d’una fotografia que documenta la visita, l’any 1965, de Marcel Duchamp al salt de la Caula. Joan Casellas, artista d’acció que des de principis del anys noranta estudia la relació de Duchamp amb el salt de la Caula i la seva obra pòstuma Étant donnés, aprofita l’aniversari de l’esmentada visita duchampiana per endegar una trobada artística d’art efímer i conceptual basada en la poesia d’acció i la performance.
La família Ramírez-Rofastes, instal·lada a Can Burgas des de mitjan anys vuitanta, i en particular Lleonard Ramírez, persona inquieta i entusiasta de les activitats socials i culturals, animen Casellas a tirar endavant la trobada posant a disposició del projecte recursos humans i materials i oferint can Burgas com a espai de l’esdeveniment. Si bé La Muga Caula neix com una iniciativa cultural privada i independent, ràpidament rep el suport incondicional de l’Ajuntament de Boadella i les Escaules, el de la Societat Escaulenca i el de nombrosos veïns del poble, que posen a disposició casa seva per allotjar els artistes participants en la trobada. També hi col·laboren els restaurants El Molí i El Trull d’en Francesc i l’empresa d’alimentació Ben-Q-it, tots del municipi o rodalia. Ingrid Danckaerts, veïna del poble amb experiència en l’organització de trobades socials, s’integra també al projecte assumint-ne la direcció tècnica.

Enllaços d’interès:

Festival La Muga Caula
https://www.lamugacaula.cat/qui-som/

PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
http://www2.girona.cat/ca/pecticc

Observatori del paisatge
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php

Xarxaprod – Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya
https://www.xarxaprod.cat/p/1/cat/INICI

Mapatge espais de creació i producció de catalunya
https://espaisdecreacio.cat/

Organitza:
Xarxaprod – Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya

Amb el suport de:
Festival La Muga Caula
Observatori del Paisatge
PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
(Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, projecte cofinançat pel FEDER)
Depertament de Cultura - Generalitat de Catalunya

img

Que és Xarxaprod?

Xarxaprod  - Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya- és una associació que aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània.
Creada l’any 2006, l’objectiu principal de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors/es i fomentar la seva relació amb la societat.

logo

Amb el suport de:
logo