Presentació del projecte guanyador de la convocatòria X-ON LINE de Xarxa Prod 20

Atles visual dels centres de Creació de Catalunya, de l’estudi ESTAMPA (Roc Albalat, Pau Artigas i Marcel Pié).

Xarxaprod, Experimentem amb l’ART i l’estudi ESTAMPA, guanyador de la convocatòria, presenten l’acte previst pel dijous 19 de desembre de 2013 a les 18:00h a Experimentem amb l’ART.

 • Què és Xarxaprod ?
  Dolors Juarez (Experimentem amb l’ART)
 • Descripció de la convocatòria X-Online de Xarxaprod
  Montserrat Moliner (coordinadora de Xarxaprod)
 • Presentació del projecte guanyador
  Atles Visual dels Centres de Creació de Catalunya
  De l’estudi ESTAMPA amb Roc Albalat, Pau Artigas i Marcel Pié

La Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya, presenta el premi X-Online resultat de la convocatòria que va presentar aquest 2013, per a impulsar un projecte comú, entre els diferents membres que la composen, per a ser plantejat a nivell tècnic i desenvolupat en la web.

Una convocatòria que impulsa la producció d’un projecte artístic que posi en relació conceptes com: territori/xarxa, producció material/producció immaterial, industria cultural / producció cultural, creixement/sostenibilitat, centre/perifèria, local / global. El creuament d’aquests conceptes mantenen una relació directe amb les temàtiques que els espais que configuren la xarxa tracten, o les situacions específiques i temporals que actualment travessen.

Els binomis es plantegen no tant per a ser articulats de manera dual, sinó per establir eixos de treball que poden multiplicar-se o interelacionar-se entre ells.

Atles Visual dels Centres de Creació de Catalunya és un projecte d’apropiació i visualització de la informació web dels centres. L’atles és una forma visual del saber que aposta per la capacitat de les imatges de relacionar-se entre si. Amb aquesta recopilació continuada de les imatges generades des dels centres aporten una eina de lectura transversal. Es tracta de generar un mosaic de la producció creativa que pot donar-nos una idea diferent del fet creatiu i que escapa a l’estadística convencional. D’aquesta manera ho descriu ESTAMPA: plantegem una “taula de treball” que vol aprofitar el potencial d’interacció que té el web i facilitar l’ús de filtres per acotar l’objecte d’estudi.

 

 

Tipus d'entrada: